Cíle udržitelného rozvoje (SDGs)

28. 4. 2019

SDGs (Sustainable Development Goals) neboli Cíle udržitelného rozvoje

 

Na naší planetě žijeme už tisíce let, ale posledních pár desítek let jsme se k ní nechovali vůbec hezky, mnohdy jsme se nechovali hezky ani jeden k druhému, a to si nyní začíná vybírat svoji daň. Klimatické změny způsobené oteplováním, znečištěné oceány i ovzduší, plýtvání nerostným bohatstvím, hlad, chudoba, nedostatek pitné vody jsou jen některé z řady problémů dnešní doby. Proto v roce 2015 dali státy OSN, vědci, organizace, univerzity a další odborníci hlavy dohromady a vytvořili 15letý plán, který má zajistit lepší, a především udržitelnou budoucnost pro všechny bez rozdílů. Tento plán obsahuje 17 cílů, které mají být dosaženy do roku 2030.

Všech 17 cílů najdete na https://www.osn.cz/osn/hlavni-temata/sdgs/

 

 

Těchto problémů jsme si vědomi a je naším cílem podílet se na zodpovědném rozvoji na naší planetě. A to jak v profesním, tak i osobním životě. Záchrana jídla může přinést daleko více užitku než se může na první pohled zdát.  Jak tady jídlov pomáhá?8 - DŮSTOJNÁ PRÁCE A EKONOMICKÝ RŮST

Součástí tohoto cíle je zefektivnit využívání globálních zdrojů (půda, voda) a zajistit aby jimi nebylo plýtváno a nebylo poškozováno životní prostřední. Záchranou potravin se zároveň zachrání půda, voda, energie, lidská práce a všechny další faktory, které jsou nezbytné, aby se potravina dostala z farmy až na vaši kuchyňskou linku. 

 

10 - MÉNĚ NEROVNOSTÍ

Součástí tohoto cíle je posilovat a podporovat sociální, ekonomické a politické začleňování všech, bez ohledu na věk, pohlaví, zdravotní postižení, rasu, etnický původ, náboženské vyznání a ekonomické či jiné postavení. Proto jsme se rozhodli spolupracovat s chráněnou dílnou ve Zlíně, která se zavázala poskytnout pracovní uplatnění osobám se zdravotním postižením ve specifických podmínkách, které jim umožňují vykonávat práci a přispět tak k jejich seberealizaci. Úžasní lidé v dílně nám razí loga obchodů a restaurací na papírové tašky, ve kterých si zákazníci odnáší své úlovky. 

 

12 - ODPOVĚDNÁ VÝROBA A SPOTŘEBA

Jedním z hlavních elementů tohoto cíle je snížit plýtvání potravinami jak u spotřebitelů, tak i obchodníků. A právě tady pomáhá jídlov nejvíce, kdy umožňuje zákazníkům zachránit kvalitní jídlo a redukovat tak potravinový odpad. S každým zachráněným balíčkem dochází k maximálnímu využití všech zdrojů, kterými nejsou jen voda, půda a ropa, ale také čas, obalový materiál, energie potřebná na chlazení a na transport potravin a především lidská práce. 

 

13 - KLIMATICKÁ OPATŘENÍ

Každý kus jídla, který skončí na smetišti při svém rozkládání produkuje skleníkový plyn methan, který je velmi agresivní a urychluje klimatické změny. Pokud by veškeré jídlo, kterým je na světě plýtváno, reprezentovalo stát, tak by to byl po Číně a USA třetí největší zdroj skleníkových plynů na světě. (zdroj: https://www.climatecentral.org) Kromě toho chceme zvýšit povědomí a problému plýtvání potravinami a jeho následcích. 

 

 

 

 

Zdroj:

https://www.osn.cz/osn/hlavni-temata/sdgs/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

 

We inform you that this site uses cookies to guarantee a high functionality of the webpage and to collect statistic data regarding web attendance. More information