O aplikácii

Pomáhame znižovať množstvo potravinového odpadu skrze mobilnú aplikáciu
 1. Reštaurácia, bistrá, pekárne, a ďalšie tak môžu zužitkovať jedlo, ktoré by inak prišlo nazmar.
 2. Zákazník nakupuje potraviny za zníženú cenu, pričom ich kvalita zostáva zachovaná.
Funguje to naozaj jednoducho
 1. Určíte počet balíčkov, ktoré budú lovené v aplikácii
 2. Stanovíte ich cenu, obsah i dobu vyzdvihnutie
 3. Obdržíte notifikáciu o počte objednávok
  *Aktuálny stav počtu objednávok si môžete kontrolovať v priebehu dňa. Ak nastanane situácia, keď predáte všetky Vaše ponúkaný tovar, môžete jednoducho všetky balíčky stiahnuť z ponuky.
 4. Pripravíte daný počet balíčkov a počkáte, až si ich zákazník vyzdvihne
 5. Pri odovzdaní balíčka potvrdíte prevzatí objednávky (dve kliknutia) vo smartphonu zákazníka
 1. Stiahnete si aplikáciu jídlov, zaregistrujete sa a ulovíte balíček v jednom z partnerských podnikov
 2. Balíček zaplatíte platobnou kartou priamo v aplikácii
 3. V aplikácii dostanete voucher, ktorý sa predloží pri vyzdvihnutí
 4. V stanovený čas si pre balíček prídete a obsluha ho vo Vašom smartfóne označí ako vyzvednuty
  *Pokiaľ si zákazník nemôže v určený čas balíček vyzdvihnúť, možno voucher nasdílet tiež ďalšej osobe v rámci aplikácie.
Potravinový balíček Ulovený balík pozostáva predovšetkým z potravín, ktoré by sa v bežnej otváracej dobe nepredali. Jeho obsah sa teda môže lov od lovu líšiť. Cenu určuje samotný podnik, tá je však výrazne nižšia ako tá pôvodná.

Tento web využíva cookies pre zabezpečenie funkčnosti webu a získanie štatistík návštevnosti webu. Viac informácií